Normen en Waarden

Wij als vereniging willen u op onderstaande documenten wijzen:

Normen en waarden VV Gouderak

VV Gouderak Alcohol en Drugsbeleid

Namens het bestuur willen wij u alvast bedanken voor uw medewerking en begrip.