Lid worden

Lid worden:
Als u lid wilt worden kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden.
Deze kunt u dan ingevuld inleveren bij de secretaris of bij één van de bestuurs-of jeugdcommissieleden.
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen dan dient u dit vóór 15 juni te doen bij de secretaris@vvgouderak.nl.