Club van 50

Club van 50

Wat is de Club van 50?

De “Club van 50” is een groep mensen die V.V. Gouderak een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 25,00 doneren.

Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt besteed aan activiteiten voor de jeugd, zoals bijvoorbeeld een sinterklaasfeest, zaalvoetbaltoernooi, tentenkamp en jeugdtoernooien.

Voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage ontvangt u van ons in januari van een nieuw kalenderjaar altijd een brief.

Wat krijgt u hiervoor terug?

• Vermelding van uw naam op het bord in onze kantine

• Vermelding op de website van V.V. Gouderak

• Eeuwige dankbaarheid en roem

Wie kan er lid worden van de Club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden van V.V. Gouderak, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die V.V. Gouderak een warm hart toedraagt.

Hoe kan je lid worden?

Je kunt lid worden door het een email te sturen aan Monique Overes via overes10@kpnmail.nl