Bestuur

BESTUUR:
Voorzitter:Mark v d Oevervoorzitter@vvgouderak.nl06-53532471
Secretaris:Dion Coomanssecretaris@vvgouderak.nl06-13870580
Penningmeester:penningmeester@vvgouderak.nl
Selectiezaken:Cees van Vliet06-55327814
Jeugdcommissie:
Onderhoud:Kees Trouwborst06-51011176
Barcommissie:
Senioren heren:Cees van Vliet
Senioren Dames:Mark van den Oever06-53532471
Sponsorzaken:Kees Trouwborst06-51011176
Algemeen lid:Matteo de Graaf06-37449344
Algemeen lid:Jesse van Gent06-13544877