ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op donderdag 14 april 20:30 vindt een ingelaste ALV plaats. Aangezien er in 2020 en 2021 geen ALV heeft kunnen plaatsvinden door de coronacrisis nodigt het bestuur alle leden uit voor de ALV.

Agenda

 • Opening en mededelingen
 • Binnengekomen stukken
 • Notulen algemene ledenvergadering 2019
 • Jaarverslag
 • FinanciĆ«le stukken en verslag kascommissie
 • Bestuur:
  • Aftredend en herkiesbaar: Mark van den Oever
  • Aantredend: Dion Coomans, Jeroen Noorlander, Nick van Ommen, Melvin van der Valk
 • Rondvraag
 • Sluiting

Het bestuur V.V. Gouderak