Corona Update 1 oktober 2020

Beste leden en bezoekers van V.V. Gouderak,

Zoals aangekondigd in de communicatie van 29 september informeren wij jullie hierbij over de consequenties van de aangescherpte corona maatregelen voor onze vereniging.

Wij vragen iedereen om zich hier de komende weken strikt aan te houden zodat we hopelijk z.s.m. weer enigszins kunnen gaan versoepelen.

Richtlijnen voor de komende 3 weken (t/m minimaal dinsdag 20 oktober):

 • De kantine van onze vereniging is op alle dagen gesloten;
 • Er mogen op onze accommodatie geen toeschouwers aanwezig zijn bij alle wedstrijden en trainingen;
 • Alle kleedkamers zijn op trainingsdagen gesloten en wij vragen iedereen om omgekleed naar de trainingen te komen en na afloop weer direct te vertrekken;
 • Voor noodzakelijk toiletgebruik is tijdens de trainingen alleen het toilet in kleedkamer 3 beschikbaar;
 • Kinderen worden voor de trainingen en thuiswedstrijden afgezet op de parkeerplaats;
 • Alle kleedkamers zijn dicht op wedstrijddagen met uitzondering voor de selectie (1e elftal zaterdag) en hun tegenstander;
 • Selectie (1e elftal zaterdag) en hun tegenstander worden verdeeld over meerdere kleedkamers. Daar kunnen zij omkleden en douchen volgens de geldende maatregelen en zullen de spelers direct na afloop van de wedstrijd vertrekken;
 • Op wedstrijddagen mag in het scheidsrechters kleedlokaal maximaal 1 persoon aanwezig zijn;
 • In de verzorgings-/fysioruimte mogen maximaal 2 mensen tegelijkertijd behandeld worden. Personen dienen buiten de ruimte te wachten op hun beurt;
 • Voorafgaand aan een thuiswedstrijd verzamelen de teams op de afgesproken tijd op de vereniging. Het is niet de bedoeling dat spelers en staf al eerder dan het afgesproken tijdstip aanwezig zijn op de accommodatie;
 • Voorafgaand aan een uitwedstrijd verzamelen alle teams op de afgesproken tijd bij het Johan Brouckplein. Het is voor uit wedstrijden niet toegestaan om op de vereniging te verzamelen;
 • Het is niet toegestaan om na het spelen van een wedstrijd te blijven kijken bij een volgend thuisspelend team. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk na afloop van hun wedstrijd de sportaccommodatie te verlaten;
 • Alle teams (m.u.v. selectie zaterdag 1) komen omgekleed naar de wedstrijden (zowel uit als thuis spelend). Deze keuze maken wij mede omdat er veel verschil is bij de bezoekende verenigingen en we verwachten dat de kleedkamers vrijwel niet meer beschikbaar zijn voor ontvangende teams;
 • De kleding per team zal deze week door de desbetreffende trainers of teambegeleiders worden uitgedeeld;
 • Alle teams blijven tijdens de rust op het veld;
 • Voor de uitwedstrijden worden de minimaal benodigde auto’s ingezet om de spelers naar de uitwedstrijden te vervoeren. Voor de senioren bestaan deze chauffeurs uit spelers, trainers/leiders en voor de jeugd zullen hier de komende weken ook ouders voor worden gevraagd;
 • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Als deze kinderen een thuis wedstrijd spelen op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken;
 • Op het publiek na zijn alleen personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, trainers, officials, bestuursleden en commissieleden;
 • Het is verboden om zelf alcoholische dranken mee te brengen;
 • Er zal streng worden toegezien op handhaving van de regelgeving. Bij meerdere waarschuwingen zouden personen of teams uitgesloten kunnen worden van speelgerechtigdheid en/of wedstrijden worden stilgelegd;
 • De basis veiligheid- en hygiëneregels, de regels op onze sportaccommodatie en de looproute zoals vastgelegd op onze website blijven voor iedereen ongewijzigd van kracht; https://vvgouderak.nl/2020/08/16/coronamaatregelen-vanaf-het-nieuwe-seizoen/
 • Indien een speler, trainer of leider positief getest wordt op corona dan vragen wij om dit direct kenbaar te maken bij Mark van den Oever voor de senioren en bij Monique Overes voor de jeugd.

Met vriendelijke groet, Het hoofdbestuur en de jeugdcommissie van V.V. Gouderak