Beste leden,

Als vereniging zijn wij bezig om de contributies te innen middels automatische incasso.Dit heeft een paar reden:

  • Minder werk tav sturen facturen
  • Een beter en eenvoudiger overzicht in de financiën

Helaas hebben wij nog niet van iedereen een machtiging.Daarom zal er de komende weken aan de personen waarvan de machtiging ontbreekt alsnog een formulier worden overhandig met het verzoek deze in te vullen en retour te doen aan de VV Gouderak.

Wij rekenen op een ieder z’n medewerking.  Dit scheelt echt veel werk voor de penningmeester in de toekomst.

Bestuur VV Gouderak