Bestuur

BESTUUR:
Voorzitter: Vacature voorzitter@vvgouderak.nl
Interim voorzitter: Koen de Zwart voorzitter@vvgouderak.nl 06-51429443
Secretaris: Mark van den Oever secretaris@vvgouderak.nl 06-53532471
Penningmeester: Miriam Geneugelijk penningmeester@vvgouderak.nl
Selectiezaken: Cees van Vliet 06-55327814
Jeugdcommissie: Koen de Zwart 06-51429443
Onderhoud: Kees Trouwborst 06-51011176
Barcommissie: Ron Boers 06-25195405
Senioren heren: Hans Metselaar 06-50224473
Senioren Dames: Mark van den Oever 06-53532471
Sponsorzaken: Kees Trouwborst 06-51011176
Lid Jesse van Gent 06-13544877
Lid Wouter van Krimpen 06-27865128
Lid Matteo de Graaf 06-37449344