Bestuur

BESTUUR:
Voorzitter:Mark v d Oevervoorzitter@vvgouderak.nl06-53532471
Secretaris:Jesse van Gent secretaris@vvgouderak.nl06-13544877
Penningmeester:Wouter van Krimpenpenningmeester@vvgouderak.nl06-27865128
Selectiezaken:Cees van Vliet06-55327814
Jeugdcommissie:Koen de Zwart06-51429443
Onderhoud:Kees Trouwborst06-51011176
Barcommissie:Ron Boers06-25195405
Senioren heren:Matteo de Graaf06-37449344
Senioren Dames:Mark van den Oever06-53532471
Sponsorzaken:Kees Trouwborst06-51011176