Beste lezer,

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat het zondag voetbal in de afdeling West II, waar wij als vereniging onder vallen, zich in zwaar weer bevindt. Raar genoeg is dit ook de enige afdeling binnen de KNVB waar dit leeft, maar steeds meer verenigingen om ons heen zijn geswitched van prestatie voetbal op zondag naar prestatie voetbal op de zaterdag, vaak nog wel met een recreatieve tak op de zondag.
Voor VV Gouderak was dit ook reden om met de leden om tafel te gaan om te zien wat er binnen onze vereniging leeft. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een enquête onder onze spelende senior leden alsmede de huidige A1 Junioren daar die volgend jaar ook deel zullen gaan uitmaken van de senioren.
In de enquête werd bovenstaande leden een 3 tal opties voorgelegd, namelijk :

1. VV Gouderak moet in de toekomst zowel prestatie als recreatief gaan voetballen op de zaterdag

2. VV Gouderak moet in de toekomst prestatie voetbal gaan spelen op de zaterdag en recreatief op de zondag

3. VV Gouderak moet in de toekomst zowel prestatie als recreatief op de zondag blijven voetbalen ( De Huidige Situatie )

De uitslag van deze enquête was vrij duidelijk en eigenlijk ook niet meer verassend.
Optie 1 kreeg 21 stemmen, optie 2 kreeg 41 stemmen en optie 3 kreeg 10 stemmen. Hiermee werd door onze leden dus duidelijk de voorkeur uitgesproken voor prestatie voetbal op de zaterdag. Deze uitslag hebben wij in de algemene ledenvergadering medegedeeld aan onze leden, en tegelijkertijd is er toen een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven om als bestuur uitleg te geven over het te nemen besluit omtrent zaterdag of zondag voetbal. Deze vergadering heeft op 13 Februari jongstleden plaatsgevonden en hierin is het definitieve besluit gevallen.
Dus na ruim 90 jaar een zondag vereniging te zijn geweest is het besluit gevallen dat ook Gouderak, in navolging van vele clubs in onze omgeving, de stap naar het zaterdagvoetbal zal gaan maken, met ingang van het seizoen 2018 / 2019.
Zoals het zich nu laat aanzien zal dit inhouden dat we het volgende seizoen zullen gaan ingaan met een 3-tal seniorenteams op de zaterdag. Het huidige aantal jeugdelftallen te samen met deze 3 Seniorenteams zal zorgen voor een maximale veldbezetting, maar bij een goede indeling van de KNVB mag dit alles geen problemen opleveren. Het zou wel kunnen dat we op de zaterdag soms wat vroeger moeten aanvangen met de eerste wedstrijd of wat later met de laatste. Dat is onoverkomelijk. Daarnaast is er ook geluisterd naar, en rekening gehouden met de leden die specifiek voor zondag voetbal hebben gekozen. We verwachten volgend seizoen ook nog met 2 teams actief te zijn in het zondagvoetbal, maar dan wel op recreatieve basis.
Hoe dit alles uiteindelijk precies vorm gegeven zal worden, daar wordt nu hard over nagedacht. Het gesprek zal worden aangegaan met ieder spelend lid om te zien welke voorkeur zij hebben uitgesproken, en hoe we de elftallen zullen gaan indelen. Dit zal dus in aanloop naar het nieuwe seizoen vorm gaan krijgen en hierover zullen we een ieder ook zo duidelijk mogelijk over blijven informeren.
Hopende op de medewerking van een ieder om onze vereniging ook op de zaterdag te laten floreren. Wij zullen er in ieder geval ons uiterste best voor doen.
Bij voorbaat dank.

Bestuur VV Gouderak