SPORTLINK

LAATSTE NIEUWS

Sinterklaasfeest V.V. Gouderak Ook dit jaar zal de sint samen met zijn pieten weer een bezoekje brengen aan de VV Gouderak. Dit sinterklaasfeest is bestemd voor onze J08, J09 pupillen en de kinderen van onze leden tot 8 jaar. Het bezoek van sinterklaas is natuurlijk elk jaar weer een feest voor de kinderen! Het beloofd…

Zaterdag 10 november begon als een natte zaterdag voor de jeugd. Gelukkig klaarde het alweer snel op. Onze jongens van de J08 traden aan tegen Donk. Na hard werken werd de wedstrijd nipt met 2-4 verloren. Onze jongens en meisjes van de J09 hadden een uitwedstrijd tegen Spirit op het programma staan. Vol enthousiasme werd…

Agenda Algemene Ledenvergadering  Dinsdag 27 november 2018,  21:00 uur Opening. Inkomende en uitgaande stukken. Notulen vorige Ledenvergadering. Jaarverslag secretaris (opgenomen op de website: www.vvgouderak.nl). Verkiezing bestuursleden: – Koen de Zwart (herkiesbaar) – Ron Boers (herkiesbaar) Bespreking van het financiële jaarverslag seizoen 2017-2018. Begroting 2018-2019. Verslag en verkiezing kascommissie. Rondvraag. Sluiting.